Borstvoedingscentrum Tiel

Informatie | Verkoop | Persoonlijk advies

Lactatiekundige


Een lactatiekundige geeft moeder en kind professioneel advies en begeleiding wanneer er zich problemen voordoen bij de borstvoeding. Dit kan via een telefonisch consult of een consult aan huis.

Wanneer een lactatiekundige inschakelen?


De meeste ouders zullen weinig problemen ondervinden bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter omstandigheden waarbij ondanks hulp en advies van andere hulpverleners problemen ontstaan rondom het geven van borstvoeding. In zo'n geval kan de lactatiekundige met zijn/haar specialistische kennis hulp bieden. Lactatiekundigen zijn hiervoor opgeleid en kunnen u adviseren en begeleiden bij probleemsituaties rondom de borstvoeding.

U kunt contact opnemen in de volgende situaties:

  • in de zwangerschap met vragen over de borstvoedingsperiode
  • problemen zijn met aanleggen
  • de baby de borst weigert
  • het voeden pijnlijk is
  • u te weinig melk hebt
  • vroeggeboorte
  • de baby onvoldoende aankomt
  • bij terugkerende borstontstekingen
  • alle situaties waarin u zich onzeker voelt

Hoe een lactatiekundige inschakelen?


U kunt zelf telefonisch contact opnemen. Hiervoor is geen verwijzing van een arts/verloskundige nodig.
Wel willen enkele ziektekostenverzekering een verwijsbrief van arts/verloskundige alvorens ze tot vergoeding van de kosten overgaan.